Przechowywanie dokumentów przez określoną ilość czasu jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dokumenty tracą swoją ważność po upływie określonego terminu. Dla większości z nich trwa on 5 lat, jednak istnieją wyjątki, w których dokumenty należy przechowywać dłużej. Okres ten może wynosić nawet lat 50. Co zrobić aby nie zagubić się ogromnej ilości dokumentów? Ważna jest odpowiednia segregacja oraz korzystanie z możliwości, jakie daje nam dzisiejszy świat.
Uporządkowanie dokumentacji
Odpowiednie przechowywanie dokumentów polega na tak zwanym „porządku w papierach”. Należy zadbać o to, aby dokumenty byłyCzytaj dalej