Zarządzanie mieszkaniami na wynajem Warszawa to praca, którą wykonuje zarządca. Najemców wiąże z nim umowa, która powinna być przestrzegana przez dwie strony. W zależności od zawartych w niej zapisów, możemy wymagać pewnych rzeczy związanych z zamieszkiwaniem danego lokalu. W ramach obowiązków, które są ustalone przez prawo i ustawę z 1997 roku możemy wymagać od zarządcy jeszcze kilku innych rzeczy.
Działanie na rzecz innych
Zarządca, podpisując swoją licencję zobowiązuje się do wykonywania działań, które będą korzystne dla wszystkich lokatorów. Z tego też względu najemcy danych lokali mieszkaniowych mogąCzytaj dalej